NEPAL NATIONAL MOUNTAIN BIKE COMMISSAIRES COURSE

MAY 17-20 2008 KATHMANDU, NEPAL

Roll No

NAME

D.O.B

ADD

MOBILE

EMAIL

1

Mr. RAJAN SIMKHADA

1976

THAMEL

4701051

earthbound@wlink.com.np

2

Mr. ANJAN THAPA

1977/12017

THAMEL

441519

info@ashitreks.com

3

Mr. RAJ KUMAR BANJARA

1979/05/15

KOTWESWOR

9841227730

rajbanjara@gmail.com

4

Mr. RAKESH MANANDHAR

1981/05/07

JHONCHE

9841337072

man.rakesh@gmail.com

5

MR. CHHIMI URKYEN GURUNG

1964/08/24

KATHMANDU

9851030033

gearwallah@yahoo.com

6

Mr.RANJAN RAJBHANDARI

1973/02/22

KATHMANDU

9851035624

bikenepal@gmail.com

7

Mr. HEMANT BUDHATHOKI

1982/09/01

DHADING

9841676366

ecotrek@wlink.com.np

8

Ms. NIRJALA TAMRAKAR

1979/08/24

LALITPUR, KTM

5525487

nirjala.tamrakar@gmail.com

9

Mr. MACHHINDRA ACHARYA

1980/05/17

KATHMANDU

9841602630

acharyaguy@yahoo.com

10

Mr. AJAY NARSINGH RANA

1982/04/04

LAGANKHEL

9841286935

ansr50@hotmail.com

11

Mr. SONAM LAMA(TAMANG)

1980/06/18

KAVRE

9841211647

info@firante.com

12

Mr. MAHESH NAKARMI

1959/01/01

KATHMANDU

9851025549

maheshnakarmi@gmail.com

13

Mr. RAM KUMAR SHRESTHA

1979/01/03

DHARAN

984148037

sanosansar@yahoo.com

14

Mr. JAGAN BAHADUR BISWOKARMA

1977/05/10

POKHARA

9804134788

worldly_life@yahoio.com

15

Ms. SHUBHA SHRESTHA

1972/10/10

KATHMANDU

9851002843

Shreatha_shubha@yahoo.com

16

Dr. RAM KRISHNA DULAL

1965/07/16

NEW BANESWOR

9851025545

dr.rkdulal@gmail.com

17

Mr. RAJ KUMAR THAPA

1975/02/22

THAMEL

4411448

info@excursion.com

18

Mr. AKSHYA KUMAR DULAL

1978/05/31

LAMJUNG

9851037733

d_akshya@hotmail.com

19

Mr. MADHUSUDAN PANDEY

1972/03/03

THANKOT

9803725428

 

20

Mr. CHANDRA BAHADUR CHHETRI

1973/08/28

KATHMANDU

9821440187

trekmanchandra@yahoo.com

21

Mr. SONAM GURUNG

1953/02/16

SWOYAMBHU

98510531117

dtd@wlink.com.np

22

Mr. RAJENDRA MAN SHRESTHA

1965/05/01

PUTALISADAK

9803162479

 

P1110673_1478072397.jpg
P1110679_1478072398.jpg