NEPAL NATIONAL MOUNTAIN BIKE COMMISSAIRES COURSE MARCH 13-19 2016, KATHMANDU, NEPAL

No. NAME DOB ADD MOBILE EMAIL REMARKS
1 ADARSHA JUNG RANA 04/01/1972 KASIKI, POKHARA 9846777066 adarsh.jungrana@yahoo.com POKHARA CYCLE CITY
2 AJAY NARSING RANA 1882/04/04 KATHMANDU 9841386935 ansr50@hotmail.com KATHMANDU
3 ANG GELU SHERPA 23/07/1970 SOLUKHUMBU 9841325550 gelubiker@yahoo.co.uk SOLUKHUBU DISTRICT CA
4 ANUJ DHOJ ADHIKARI 04/08/1986 KATHMANDU 9801123621 anuj@gnarlybiking.com KATHMANDU
5 BIKRAM RAI 18/05/2041 RAUTAHAT 9841733435 raibikram2013@yahoo.com NEPAL ARMY
6 BISHAL SHRESTHA 06/10/1989 BHAKTAPUR 9861125583 akash_ash57@yahoo.com SUNSARI
7 BUDDHA KUMAR LAMA 20/06/1979 BATTISPUTALI 9851033456 lamabuddha@gmail.com KATHMANDU
8 CHAKSHU BIKRAM MALLA 30/08/1988 TRIPURESHWOR 9841729965 chakshu.malla@gmail.com KATHMANDU
9 DEVENDRA BASNYAT 28/11/1971 GOKARNESHORR 9851074194 basnyatdev@gmail.com KATHMANDU
10 DIWASH LAL PRADHAN 02/07/1986 JHAMEL 9841298400 diwashp@gmail.com KATHMANDU
11 INDRA BAHADUR GURUNG 11/06/1972 POKHARA 9856021296 indra2001np@yahoo.co.uk POKHARA
12 JENNY COUNT 11/10/1976 KATHMANDU 9862791944 info@himalayansingletrack.com HIMALAYAN SINGLE TRACK
13 KIRAN MALLA 07/10/2044 KATHMANDU 9816644807 mallakiran@rocketmail.com APF
14 MANESH  KUMAR RAI 13/04/1976 SANKHUWASABHA 9841457808 manish@alternativenepal.com SANKHUWASAVA
15 MANISH MAHARJAN 24/02/1994 SAMAKHUSI 9849832509 manishmaharjan444@gmail.com KATHMANDU
16 MANISH SHRRESTHA 26/11/2041 DHULIKHEL 9841895865 manishyogal@gmail.com KAVRE
17 MANJU KHADKA 17/06/2049 KANCHANPUR 9804675880   NEPAL ARMY
18 PHURBA SONAM SHERPA 1984 JUVING -1 9849737548 pssherpa05@gmail.com SOLUKHUMBU
19 RATNA RAM SHRESTHA 26/02/1977 DHULIKHEL 9843655442 ratnadent@gmail.com KAVRE
20 RAJIV CHAND 15/12/1984 KHUMALTAR 9841537160 devasisrajiv@gmail.com PATH FINDER
21 RAKESH MANANDHAR 07/05/1981 KATHMANDU 9851163632 man.rakesh@gmail.com KATHMANDU
22 RAMESH DAS SHRESTHA 17/11/1979 LALITPUR 9843202923 rameshdasshrestha@gmail.com LALITPUR
23 SAILENDRA DANGOL 17/05/1985 KATHMANDU 9851129253 sailendra.dongol@gmail.com KATHMANDU